Polityka prywatności

WITAMY NA STRONIE NOWABUDOWA.PL Sp. z o. o.
Jednym z nieodzownych aspektów działalności gospodarczej jest przetwarzanie danych
osobowych, które pozwalają na identyfikację osób fizycznych, osób prawnych, używanych w
ramach naszej pracy, dotyczących potencjalnych i aktualnych pracowników klientów,
kontrahentów Administratora.


Administratorem Państwa danych osobowych jest NOWABUDOWA.PL. Sp. z o. o. z siedzibą
w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 284 (05-093) adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., numer
telefonu 665988774 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000299560, numer NIP: 1181945198, REGON: 141360090, o kapitale zakładowym w
wysokości 100.000,00 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m. st.
Warszawy w Warszawie ,XIV Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w NOWABUDOWA.PL Sp. z o. o. do którego
można się zwracać z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi bezpieczeństwa i wykorzystywania
Państwa danych, to: Michał Okulczyk ( e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, a także
prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu co do
przetwarzania danych.
Dodatkowym prawem jest wniesienie skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane
niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Dane będą przetwarzane w celu:
1) zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych
rozliczeń w związku z jej zawarciem – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej
zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie
prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków do upływu terminów wskazanych
w przepisach o archiwizacji.
W szczególności przetwarzamy je do realizacji :
- inwestycji budowlanych
- inwestycji mieszkaniowych
- utrzymania technicznego i modernizacji budynków i obiektów
Dane wykorzystujemy również do ochrony życia i zdrowia osób realizujących nasze
przedsięwzięcia, utrzymywania relacji inwestorskich, wypełniania naszych zobowiązań prawych,
rozwoju zasobów ludzkich.
2) wykonywania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i
sprawozdawczych – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora,
w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych;
3) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej – przez czas
niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym zakresie nie
dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Państwa sprzeciwu, zaś w
przypadku gdy prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni – do czasu
wyrażenia przez Państwa sprzeciwu.
4) w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód dane będą przetwarzane także w
celu marketingowym polegającym na przekazywaniu Państwu informacji o produktach
sprzedawanych przez Administratora, promocjach, cennikach i innych informacjach, a także
wydarzeniach promocyjnych, szkoleniach i innych aktywnościach Administratora, również na
podstawie osobnych zgód za pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail lub
numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych – do czasu cofnięcia odpowiedniej zgody.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność
zawarcia umowy.
Podstawą prawną przetwarzania w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest
art. 6 ust. 1 lit. B rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz
art.6 ust.1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych
obowiązków.
Podstawą przetwarzania danych jest również art.6 ust.1.lit. F RODO, tj. prawnie uzasadniony
interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą
umową, dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego oraz budowania relacji i wizerunku.
W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w celach
marketingowych podstawą przetwarzania danych jest art.6 ust.1 lit. a RODO. Jeżeli natomiast
wyrazicie Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Państwa adres
e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art.10 ustawy z 18.07.2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art.172 ustawy z 16.07.2004 r. – Prawo
telekomunikacyjne.
W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Państwu
prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
– podwykonawcy
– dostawcy
– kontrahenci
Ujawnienie danych osobowych może się odbywać w przypadku, jest jest to konieczne do
realizacji celu przetwarzania, w zgodzie z obowiązującymi regulacjami.
Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG,
czyli do państw trzecich.
Przysługują Państwu dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Jeżeli Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe:
1) na podstawie prawnie uzasadnionych interesów – mogą Państwo zgłosić sprzeciw z przyczyn
związanych z Państwa szczególną sytuacją;
2) na potrzeby marketingu bezpośredniego – mogą Państwo zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.
Nie będzie podlegać Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny
sposób istotnie na Państwa wpływa.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!